Находки от Средновековна пернишка крепостКерамичен съд - купа

Керамичен съд - купа

Бронзова епоха. Купа изработена на ръка от глина. Съдът има врязана украса, зап...

Зърнохранилище

Зърнохранилище

Керамичен съд. Ранножелязна епоха (VІІ-VІ в. пр.Хр.). Зърнохранилище (съд, пред...

Двойна брадва

Двойна брадва

Ранножелязна епоха (втората половина на VІІ-VІ в. пр.Хр.). Изработена е от желя...

Апликация към кания

Апликация към кания

Късножелязна епоха (втората половина на ІV в. пр.Хр.). Апликацията вероятно е у...

Част от врата (перваз)

Част от врата (перваз)

Част от врата (перваз). Камък. Късножелязна епоха (втората половина на ІV в. пр...

Гребен

Гребен

Гребен. Кост. ІV-VІ в.