ПЪРВИ СТЪПКИ

Стефан Бръчков Стефан Бръчков

През 20-те години на ХХ век туристическо дружество „Голо Бърдо” започнало организирано залесяване на платото „Градо”. При изкопните работи били открити ценни археологически предмети, които постъпили в Народния археологически музей в София. Те са повод на това място да започнат първите разкопки, под ръководството на Стефан Бръчков – директор на гимназията. В продължение на 5 години – от 1927 до 1931 год. той проучил, с помощта на 30–40 работника и ученици, част от крепостната стена, северната порта, една църква и няколко жилищни сгради. С откритите предмети Бръчков направил малка училищна сбирка, разположена в сградата на гимназията в Перник. Най-ценните находки били предадени в музея в София.

Църква, проучена от Стефан Бръчков
Църква, проучена от Стефан Бръчков