КРЕПОСТТА ПРЕДИ И СЛЕД 2013 ГОДИНА

През 2013г. Община Перник реализира проект „Подобряване на туристическата атракция - Средновековна крепост „Кракра Пернишки“ в гр. Перник и свързаната с нея инфраструктура“ по ОП“Регионално развитие“ 2007-2013. Първоначално подписания договор с МРРБ е за 4 200 000 лева, като в резултат на проведените тръжни процедури, общият размер на сумата е редуциран на 3 711 000 лева. От тях разходите за строително-монтажни работи са в размер на 3 071 000, в това число за самия обект - пътеките, паната, надграждане в някои от участъците с ломен камък са на стойност 1 911 000 лева. Дребно мащабната инфраструктура - водопровода и канализацията, подходите към крепостта са за 1 160 000 лева. Посетителският център струва 49 873 лева, наблюдателната кула - 65 270 лева, електронният гид - 60 000 лева и 59 000 лева са за осигуряване на публичност на проекта, за управлението му, обучението на аниматори, както и разходи по изготвяне на проектното предложение, за строителен и авторски надзор", направи разчет на парите тогавашния кмет на Перник – Р. Янакиева.Ъгловата кула и Западната порта на крепостта са визуализирани с алтернативни материали. Отремонтирани са всички подходи към Средновековната крепост , а пътят до нея е изцяло реновиран. Изграден е атракцион – наблюдателна кула.Алеи осигуряват достъп на посетителите до допълнителната атракция за туристите - катапулти и стенобойни оръдия.

 Поглед от югоизток, фотограф Стефан Шишков
 Поглед от югоизток, фотограф Василка Паунова
 Туристически алеи, фотограф Василка Паунова
 Туристически алеи, фотограф Василка Паунова
 Югоизточен бастион, фотограф Василка Паунова
 Югоизточен бастион, фотограф Василка Паунова
 Северна порта, фотограф Василка Паунова
 Северна порта, фотограф Василка Паунова
 Средновековна базилика, фотограф Василка Паунова
 Средновековна базилика, фотограф Василка Паунова
 Средновековна базилика, фотограф Василка Паунова
 Подходът към крепостта, фотограф Василка Паунова
 Подходът към крепостта, фотограф Василка Паунова
 Паркинг пред крепостта, фотограф Василка Паунова
 Паркинг пред крепостта, фотограф Василка Паунова