ВЪЗСТАНОВКА НА КРЕПОСТТА


Триизмерният модел е изработен от ландшафтен архитект Асен Илиев със съдействието на В. Паунова и Ф. Михайлов.