В ДНЕШНИ ДНИ

Крепостта в днешни дни

Днес, платото попада в югозападната периферия на гр. Перник. То е превърнато в красива паркова зона, наречена „Кракра“. В нея са експонирани архитектурните останки на описаните по-горе крепости, които са получили високото признание на „недвижима културна ценност с национално значение” за съхраняване и популяризиране на българската история.

Последните разкопки довели до прецезиране на хронологията на изграждането, съществуването и броят на крепостите са проведени под ръководството на В. Паунова, А. Бакъмска и Ф. Михайлов през 2002-2003 г.

Те допринасят най-вече за уточняване съществуването на по-ранните селища, чийто жители са се засели на хълма през халколитната, бронзовата, ранножелязната и късножелязната епохи.