АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ И РЕСТАВРАЦИЯ ПРЕЗ 60-ТЕ И 70-ТЕ ГОДИНИ

Етап от реставрацията на средновековните стени и сгради, 70-те години на XX в., архив РИМ-Перник
Етап от проучването през 1969 г., архив РИМ-Перник
Работниците на археологическите разкопки през 1974-75 г., архив РИМ-Перник

През 1952 г. Градски народен съвет – Перник отнема в своя полза собствеността на Народното ловно-рибарско дружество върху парка, нарича го Народен парк „Кракра” и го обявява за „широко обществено ползване”. Грижата за него е занемарена. Хижата е превърната в Летен ресторант „Кракра”, към който са изградени външни навеси и танцувална площадка-дансинг. Основите на последните са излети върху останките от старинната църква, разкрита при археологическото проучване през 1927 г.

През 1959 г. Градски народен съвет – Димитрово откликва на тригодишните искания на Народното ловно-рибарско дружество да му бъде позволено отново да стопанисва и експлоатира парка. Дружеството предвижда с помощта на ГНС да го обнови и да изгради: „архитектурно издържано спортно стрелбище, като същото се построи с подходящи кули, които да отразяват историята на местността Кракра; представителен ловен дом с ресторант и лятна читалня; да огради цялата местност и в нея да се обособи зоокът, а в боровата гора да се пуснат сърни, елени лопатари, фазани и други”.

Изготвен е и е съгласуван архитектурен план за предстоящото строителство на „историческия кът”. През 1959-1960 г. при работа с булдозер за прокарване на нови алеи в парка са засегнати каменни стени от средновековната крепост Перник. Изкопните работи са спрени и на хълма през 1960-1961 г. започват спасителни археологически разкопки. Ръководител на проучването е Йорданка Чангова – археолог от Археологическия музей в София. Финансирането е осигурено от ГНС – Димитрово. Резултатите от разкопките са изненадващи – под основите на средновековните сгради са открити стени от тракийска крепост и културни пластове от праисторията.

Достъпът на граждани до парка и летния ресторант не е ограничен. Наложена е забрана за строеж на нов ловен дом и стрелбище в границите на крепостта и изграждането им се предвижда на северозападния склон на хълма.

През 1968 г. при изкопните работи за полагане основите им са засегнати зидовете на средновековна църква, около която са открити и човешки скелети. Разкопките са подновени и продължават до 1979 г. Паралелно с тях започват и реставрационни работи по разкритите вътрешни помещения и фортификация на средновековната крепост. Изготвен е нов проект за експониране и социализация на парка. Предвижда се изграждане на нови, постлани с плочи алеи, на сцена - амфитеатър и голяма музейна експозиция. Строежът на последните две не е реализиран.

Йорданка Чангова с част от работниците, 1977 г., личен архив Росица Кирилова
Финален етап на реставрацията, 1978-80 г., личен архив Елена Димитрова
Първите посетители на крепостта, септември 1982 г., архив РИМ-Перник