ПРАИСТОРИЯ

Халколитно жилище

Петото хилядолетие е времето на каменно-медната епоха. Териториалните различия изчезват и от Дунав до Егейско море се развива единна култура. Населението се увеличава и селищната мрежа се сгъстява.

През V хилядолетие пр.Хр. на хълма Кракра е съществувало голямо и изключително богато селище. Това е времето, когато земеделските общества, възникнали преди хилядолетие, достигат своя връх. Белег за богатство са стадата едър добитък и медните предмети. Ловът служи само за развлечение. Вече съществува социалната диференциация, както между членовете на един и същи колектив, така и между селищата. Илюстрация на високото положение на енеолитното селище тук е изящната керамика, която е изложена в експозицията на РИМ – Перник.

По време на мащабните разкопки от 60-те и 70-те години е открита само част от едно единствено енеолитно жилище. Тогава се предполагаше, че през праисторията е била заселена само най-високата източна част на хълма. Днес знаем, че целия хълм е бил населен.

Бронзовата епоха е време на дълбоки промени. Носителите на бронзовата култура са войнствени племена, които пристигат с коне от Централна Европа. Процесът на усядането им е дълъг, но когато завършва, възходящото развитие продължава. Бронзовата епоха трае почти две хилядолетия – от края на ІV до края на ІІ хилядолетие пр.Хр.

При разкопките през 60-те и 70-те години на ХХ в. са открити многобройни находки от ранната бронзова епоха. За съжаление интензивното строителство през следващите епохи е унищожило жилищата и съоръженията от тези периоди и до нас е достигнала предимно керамика, пазена във фондовете на РИМ – Перник.

Ями
Керамичен съд - купа