ОСНОВНО ПРОУЧВАНЕ

Йорданка Чангова - археолог
Първи разкопки

Тридесет години по-късно, археологическото проучване на крепостта било подновено от Йорданка Чангова – археолог от НАИМ при БАН–София. В продължение на 12 години, нейният екип разкрил в цялост средновековната крепост Перник, част от тракийската крепост и пластове от праисторията. Благодарение на техния прецизен труд и извършената реставрация на откритите градежи, ние можем да се разходим сред тях и да усетим духа на отминалите епохи.

Средновековната крепост Перник заема площ около 40 дка. Има неправилен план, защото следва очертанията на платото. Крепостната стена е изградена от варовикови камъни, свързани с бял хоросан. Стената е двойна, с обща дебелина 2,40 м. По протежението и са открити 4 правоъгълни кули. В крепостта се е влизало от север, където се намира централният вход. Той е с ширина 3,10 м и е прорязан в четириъгълна кула-порта. В западния крепостен зид е съществувал таен вход (потерна).

При разрушително земетресение през 1063 г. крепостната стена частично рухнала и се наложило да бъде преизградена. От запад била оформена още една главна порта, с широчина 3 м. Кулите били заменени от 10 бастиона, четири от които фланкирали двете порти. През ІХ и ХІІ в. във вътрешността на крепостта са съществували около 75 постройки – жилища, работилници, казарми и административни сгради. Разкрити са и останките на 7 църкви и параклиси.

Работници през 1974-75 г.
Разкопки до 1979 г.