Керамичен съд Праисторически период - находки от глина

Енеолит. Чиния изработена на ръка от глина. Съдът има много високо конично столче и рисувана украса с графит. Предназначението му е неясно.

Публикации: Перник, т. 1.
Фонд на РИМ-Перник