Керамичен съд - чиния Праисторически период - находки от глина

Енеолит. Чиния изработена на ръка от глина. Съдът има високо столче и рисувана украса с графит.

Публикации: Перник, т. 1.
Фонд на РИМ-Перник