Керамичен съд Праисторически период - находки от глина

Енеолит. Изработена е на ръка от глина, изпечена при сравнително висока (за епохата) температура.Съдът е с две дръжки и има рисувана украса с графит.

Публикации: Перник, т. 1.
Фонд на РИМ-Перник