Брадва-чук Праисторически период - находки от метал

Късен енеолит. V хилядолетие пр.Хр. Изработена е от самородна мед. Брадвата е използвана като оръжие.

Публикации: Перник, т. 1. Ф. Михайлов. "Нови данни за най-ранния добив и обработка на мед в долината на Горна Струма”. В Сборник в чест на М. Чичикова, С., 2008.
Фонд на РИМ-Перник